برای ثبت نام آنلاین شما در صفحه اصلی بر روی گزینه ثبت نام کلید نموده و اطلاعات خواسته شده را در سیستم ثبت می نمایید سپس  یکی از کارشناسان خبره در امر تعیین سطح با شما تماس می گیرد تا بررسی نماید که شما تمایل به تعیین سطح  شفاهی و یا کتبی دارید و بعد مابقی مراحل را بصورت استاندارد های بین المللی انجام می شود تا سطح شما مشخص شود

در مرحله بعد شما با توجه به سطح مشخص شده و جلسه اشنایی با سایت برای شما بصورت انلاین برگزار می شود که شما می توانید در ادامه و با توجه به کلاس های موجود کلاس مورد نظر خود را انخاب و از طریق اپلیکیشن مخصوص آکادمی در کلاس های خود به راحتی شرکت نمایید.