آکادمی زبان حسینی به علت پویایی در برنامه ریزی های قبل ، هین و بعد از ترم ؛ جزو برترین هاست چرا که وقتی صحبت از پویایی می شود این مجموعه به علت ساختار درونی خود هر ترم برنامه های آموزشی را که هر روزه در حال توسعه توسط دبیران سخت کوشی که عضو مجلس می باشند و می بایست آموزش را توسعه دهند در حال تکمیل هست و پس از تکمیل برای اینکه ان مبحث برای دوره مشخص رای بیاورد باید از کمیسیون های مربوطه ان هم با سخت گیری فراوان بگذرد و تمام ایرادات طرح اموزشی بررسی و عیب یابی شود و در نهایت ان طرح اموزشی باید از مجلس رای بگیرد تا برای مدت مشخص زبان اموزان از این محتوا بهره بگیرند. لذا وقتیی ما ادعا می کنیم که جزو برترین ها در سیستم آموزشی هستیم فقط داشتن سرور ها و کارمندان و دبیران و خط مش مشخص منظورمان نیست بله پشتوانه دموکراتیک پویا که با اقتباس از اندیشه های آموزشی خالصانه دین مبین اسلام سرچشمه می گیرد امر آموزش و پرورش را با کیفیت بالا پی می گیریم به امید انکه بتوانیم نسلی پویا و اسلامی تربیت نماییم.