اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

زهرا سادات حسینی مقدم

دوره های تحت تدریس : زهرا سادات حسینی مقدم
نام دورهمشاهده جزئیات
S2B
S2C
S1A
Starter C
S1B
S2C
S2B
S1B
Starter B
S2C
S3B
S3A
S3C
S4A
S3B
S3A
Starter A
S4B

خروج

بیوگرافی : زهرا سادات حسینی مقدم
علوی
اینجانب زهرا سادات حسینی مقدم متولد 22 فروردین 1377 از سنین کودکی یادگیری زبان انگلیسی را اغاز نمودم و پس از کشف علاقه ام تصمیم گرفتم انرا به صورت جدی تر ادامه دهم. با پذیرش در رشته اموزش زبان انگلیسی در دانشگاه دولتی بجنورد مسیر رسیدن به اهدافم را هموار دیدم. علاقه بسیار زیادم به تدریس باعث شد از همان سالهای اول دانشجویی در دوره های حرفه ای تربیت مدرس شرکت کنم و همزمان در کنار تحصیل به تدریس هم بپردازم. امید است همواره در این راه پرتلاش باشم و در راه اموزش به زبان اموزان کوتاهی ننمایم. پیام من به زبان اموزان عزیز این است که: هرگز از اهدافتان دست نکشید و برای رویاهایتان بجنگید. امروزه زبان انگلیسی یک زبان بین المللی است در نتیجه یادگیری ان برای هر فردی یک نیاز اساسی است چراکه راه رسیدن به اهدافتان را هموارتر میکند.

خروج