اساتید موسسه

آکادمی زبان حسینی     اساتید

حامد نصرتی

دوره های تحت تدریس : حامد نصرتی
نام دورهمشاهده جزئیات
hw1c
HW1D
s1a
E1
hw1d
hw1c
S3A
e1
E2
HST2C
HW1D
HW1D
E3
S2B
E2
E1
E1
E3
E4
S3AA
E3
S1A
E 2
S2C
E 2
S3C
S3C
S3B
E 1
E 1
E 1
E 2
PI 1
E 3
E 2
S2B
E 1
E 4
E 2
S4A
E 3
E 1
S2B
PI 1
PI 1
E 4
E2
E3
S4C
S3C
S4B
S3C
S3CC
S3B
S1B
S4A
S4A
S2C
S3C
E3
S5A
S4B
S4A.
S3C
S4C
e2
e1
s5a
s4a
e2
e4
pi1
e1
e*2
E3
E4
S5A
E2
E1
E2
E3
E4
PI1
E2
E3
pi2
E4
E1
pi3
PI1
E4
دوم ب 99
اول 99 مرتضایی
E4
E4
PI1
E4

خروج

بیوگرافی : حامد نصرتی
علوی
اینجانب حامد نصرتی از سن 11 سالگی علاقه ی خود را به زبان انگلیسی دنبال نمودم و پس از گذراندن چندین سال آموزش در آموزشگاه های مختلف سطح شهرستان، در رشته ی مورد علاقه ی خود ( مترجمی زبان انگلیسی ) وارد دانشگاه شدم و در این دوران در کنار تدریس در آموزشگاه های مختلف موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردیدم. پس از فارغ التحصیلی تدریس زبان انگلیسی را به صورت حرفه ای آغاز و تا به امروز در شهر های سبزوار، بجنورد و اسفراین تدریس نموده ام. پیام من به زبان آموزان: یادگیری یک معجزه نیست، بلکه امری است ساده و طبیعی که در اثر تمرین و تکرار یک موضوع صورت می پذیرد.

خروج