شرح رویداد های موسسه

آکادمی زبان حسینی     رویداد ها

آکادمی حسینی

اغاز کلاس های آنلاین

1399/06/27

7:10 PM

دسته بندی رویداد : کلاس های انلاین


برای ثبت نام در کلاس های انلاین  در قسمت مشاوره در خواست خود  شامل نام و نام خانوادگی و سطح خود را مطرح نمایید سپس کارشناسان ما با شما جهت تعیین زمان و روز با شما تماس خواهند گرفت.