Free Discussion

آکادمی زبان حسینی     Free Discussion

برخی زبان آموزان نیاز دارند تا از دانش زبانی خود در محیط و شرایط  مختلف استفاده کنند تا دچار افت در فلونسی یا روانی صحبت نشوند ولی متاسفانه به علت نبود فضای مناسب جهت استفاده از دانش زبانی کسب شده قدرت انها در صحبت کردن رو به افول می گذارد

لذا با شرکت در این دوره این دسته از عزیزان می توانند در جلسات گروهی که توسط یک استاد تمام برگزار می گردد در خصوص موضوعات روز و گوناگون به بحث و تبادل اطلاعات بپردازند و خود را در بخش دامنه لغات و فلونسی و کوهرینس تقویت نمایند.

نام شما :
نام خانوادگی :
ایمیل :
پیام شما :
کد امنیتی :
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 


انصراف

مشاهده نظرات دوره