لیست دوره های موسسه

آکادمی زبان حسینی     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : ADVANCE

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ADVANCE

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 09:30 11:00
دوشنبه 09:30 11:00
چهارشنبه 09:30 11:00

خروج

ADVANCE

نام استاد : محمد گوهری

گروه : بزرگسالان

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1800000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/04/01

تاریخ پایان دوره : 1398/05/07

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : ADVANCE

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ADVANCE

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 09:30 11:00
دوشنبه 09:30 11:00
چهارشنبه 09:30 11:00

خروج

ADVANCE

نام استاد : محمد گوهری

گروه : بزرگسالان

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1700000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/05/19

تاریخ پایان دوره : 1398/06/27

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : ADVANCED

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : ADVANCED

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:10 19:40
سه شنبه 18:10 19:40

خروج

ADVANCED

نام استاد : محمد گوهری

گروه : بزرگسالان

دپارتمان : زبان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1700000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/21

تاریخ پایان دوره : 1398/12/17

ظرفیت باقیمانده : 4

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : advanced

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : advanced

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:00 17:45
پنج شنبه 16:00 17:45

خروج

advanced

نام استاد : سید محسن حسینی مقدم

گروه : بزرگسالان

دپارتمان : زبان

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2300000 ریال

تعداد جلسات : 15

تاریخ شروع دوره : 1399/08/18

تاریخ پایان دوره : 1399/10/08

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : e*2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : e*2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:00 19:00
سه شنبه 17:00 19:00

خروج

e*2

نام استاد : حامد نصرتی

گروه : دختران

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1000000 ریال

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1397/07/14

تاریخ پایان دوره : 1397/08/22

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : e1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : e1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:40 19:10
پنج شنبه 17:40 19:10

خروج

e1

نام استاد : حامد نصرتی

گروه : دختران

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1000000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/07/14

تاریخ پایان دوره : 1397/09/08

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : e1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : e1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 16:00 17:30
سه شنبه 16:00 17:30

خروج

e1

نام استاد : جواد بقاییان

گروه : دختران

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1000000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/07/14

تاریخ پایان دوره : 1397/09/06

ظرفیت باقیمانده : 9

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : e1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : e1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:10 20:40
سه شنبه 19:10 20:40

خروج

e1

نام استاد : حامد نصرتی

گروه : دختران

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1000000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/07/15

تاریخ پایان دوره : 1397/09/10

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : E1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:00 17:30
پنج شنبه 16:00 17:30

خروج

E1

نام استاد : سهیلا روحی

گروه : دختران

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1000000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/10/29

تاریخ پایان دوره : 1397/12/23

ظرفیت باقیمانده : 10

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : e1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : e1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

e1

نام استاد : سهیلا روحی

گروه : پسران

دپارتمان : زبان

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1000000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/07/15

تاریخ پایان دوره : 1397/09/07

ظرفیت باقیمانده : 4

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : e1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : e1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:35 19:05
سه شنبه 17:35 19:05
پنج شنبه 17:35 19:05

خروج

e1

نام استاد : جواد بقاییان

گروه : پسران

دپارتمان : زبان

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 900000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1396/05/21

تاریخ پایان دوره : 1396/06/26

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : E1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : E1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 16:00 17:30
چهارشنبه 16:00 17:30

خروج

E1

نام استاد : ریحانه عبدالهی

گروه : بزرگسالان

دپارتمان : زبان

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2300000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1399/08/15

تاریخ پایان دوره : 1399/10/10

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی