معرفی آموزشگاه

آکادمی زبان حسینی     معرفی آموزشگاه

آموزشگاه زبان حسینی در سال 1393 شروع به فعالیت نمود . این مرکز با توجه به احساس نیاز شدید شهرستان برای داشتن یک اموزشگاه حرفه ای و مجهز تاسیس شد. در این مرکز سعی شده همواره با جذب بهترین اساتید از سطح شهرستان ، کشور و حتی اساتیدی از خارج از کشور (بلاروس، آفریقای جنوبی ) و استفاده از پیشرفته ترین مند های تدریس و بهترتین وسایل کمک آموزشی سطح کیفی آموزش را به بالاترین درجات برساند. بطوری که بهترین مراکز آموزش زبان کشور از قبیل سفیر تهران و ماهان مشهد سطح علمی زبان آموزان ما تحصین نموده اند.